Termeni & Condiții

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului https://pulseforlife.ro și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului https://pulseforlife.ro și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de Confidențialitate și a Politicii de Cookies.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de Politica de Confidențialitate” și de „Politica de Cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului https://pulseforlife.ro își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea „Termeni și condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

I. Prezentare site

 1. Site-ul https://pulseforlife.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății Pulse For Life SRL, o societate română cu sediul în Sat Trestia Nr. 4, Comuna Băița, Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J20/785/2017, Cod Unic de Înregistrare: 37657698, e-mail office@pulseforlife.ro, nr. tel. +4 0741.049.794 (denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau Pulse For Life).
 2. Prin intermediul site-ului Pulse For Life vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, vânzare domenii și găzduire.
 3. Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de Pulse For Life, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri sau să comandați online servicii cu caracter de continuitate, precum mentenanță și găzduire de website-uri.
 4. Pulse For Life poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Pulse For Life are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 5. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
 6. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.
 7. Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

II. Condiții de utilizare a site-ului

 1. Utilizarea Platformei în vederea plasării unei Comenzi, solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.
 2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Pulse For Life sau afiliații acestuia.
 3. Pulse For Life își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Pulse For Life, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Pulse For Life sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.
 4. Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

III. Accesarea serviciilor

1. Servicii cu executare imediată

1.1 Pentru a beneficia de serviciile care presupun o executare imediată, precum realizare website, realizare magazin online, optimizare website, optimizare motoare de căutare (SEO) aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea Pulse For Life.

1.2 În vederea solicitării de ofertă, la secțiunea dedicată pe site serviciilor menționate la paragraful 1 sau în antetul paginii principale a site-ului, aveți la dispoziție un buton de solicitare ofertă (Cere estimare sau Cere ofertă) pe care îl puteți selecta, urmând a completa toate datele solicitate în formularul generat, în scopul stabilirii unei oferte și contactării dumneavoastră de către Pulse For Life. Totodată, pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta Societatea la datele menționate în secțiunea de contact de pe site.

1.3.Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către Societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

1.4 În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, Utilizatorul va fi contactat de Pulse For Life în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

2. Servicii cu executare succesivă

2.1 Serviciile cu executare succesivă, precum serviciile de mentenanță website, promovare online, găzduire website sunt disponibile sub forma unui abonament și pot fi comandate online prin plasare unei comenzi pe site, din secțiunile dedicate prezentării acestor tipuri de servicii.

2.2 Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea pachetul se servicii dorit în coșul de cumpărături.

2.3 Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.). Pulse For Life își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Societății.

2.4. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

2.5. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Utilizatorul recunoaște în mod explicit că respectiva Comandă implică obligația sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

2.6. Toate comenzile vor fi achitate în avans pentru perioada de timp selectată la momentul plasării comenzii. Prin plasarea comenzii Utilizatorul este de acord cu prelungirea automată a abonamentului și cu operarea plăților aferente abonamentului în mod recurent.

2.7. Comanda și abonamentul se achită pe baza unei subscripții prin procesatorul de plăți MobilPay (Netopia). Plățile recurente se operează automat de pe cardul Utilizatorului, în avans, la începutul perioadei de prestări servicii. Utilizatorul își exprimă acordul în acest sens la plasarea primei comenzi și respectiv activarea subscripției/abonamentului.

2.8. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator pentru fiecare tip de serviciu în parte, astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.

2.9. În cazul în care plata subscripției / abonamentului nu se confirmă, Pulse For Life își rezervă dreptul de a suspenda serviciile către Utilizator, până când abonamentul este reactivat și respectiv plata abonamentului este confirmată la procesatorul de plăți

2.10. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor.

2.11. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului în vederea executării Contractului. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă.

2.12. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Pulse For Life față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Pulse For Life, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Pulse For Life sau afiliaților acestuia;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

2.13. Utilizatorul are posibilitatea să-și gestioneze abonamentul din contul de client și îl poate anula oricând, fără a afecta plățile realizate în avans. O plată efectuată nu se returnează chiar dacă Utilizatorul anulează abonamentul mai înainte de expirarea perioadei acoperite.

IV. Prețuri / Facturi / Plăți

 1. Prețurile Serviciilor cu executare succesivă afișate pe Platformă sunt exprimate în Euro la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt calculate și facturate în funcție de cursul valutar oficial al BNR din ziua plasării comenzii +2%.
 2. Prețul Serviciilor este stabilit sub forma unui abonament (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), care se prelungește în mod automat pentru aceeași perioadă de timp până la momentul la care Utilizatorul uzează de dreptul său de anulare al abonamentului.
 3. Pulse For Life va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii. Cu toate acestea, pentru Utilizatorii care au un abonament în desfășurare, o astfel de modificare a prețurilor nu va putea afecta perioada pentru care s-a realizat o plată în avans.
 4. Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator. Utilizatorul va avea posibilitatea vizualizării și descărcării facturii pentru Serviciile achiziționate din Contul său personal creat pe Platformă.
 5. Utilizatorul va efectua plata serviciilor comandate în avans pentru perioada de timp selectată la momentul plasării comenzii, prin intermediul procesatorului de plăți MobilPay (Netopia).
 6. În cazul în care abonamentul nu se anulează înainte de expirarea perioadei facturate, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord cu plata recurentă, scop în care autorizează expres Pulse For Life să perceapă în mod automat prețul abonamentului direct de pe cardul utilizat la efectuarea primei comenzi. Plata recurentă va opera la data expirării perioadei de timp facturate anterior și se va efectua în avans pentru aceeași perioadă de timp selectată inițial.
 7. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 8. Prestatorul nu este responsabil pentru procesarea în mod eronat a plății sau pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

V. Dreptul de retragere al utilizatorului și de anulare al abonamentului

Vă informăm că potrivit legislației aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate la distanță, Consumatorilor nu le este garantat un drept de retragere din Contract și de rambursare a prețului achitat Prestatorului.

Acest fapt nu vă afectează dreptul dumneavoastră de a opta în orice moment să anulați abonamentul achiziționat, fără preaviz, însă Pulse For Life nu va avea nicio obligație de rambursare a prețului pentru restul perioadei de timp facturate. Pentru anularea abonamentului va trebui să vă accesați contul personal de pe Platformă și să urmați instrucțiunile de anulare.

VI. Publicitate

 1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.
 2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
 3. transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
 4. renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
 5. bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.
 6. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Clienților.
 7. Newsletterele Pulse For Life sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Pulse For Life.
 8. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Pulse For Life.

VII. Răspunderea

 1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.
 2. Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sale.
 3. Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează site-ul.
 4. Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

VIII. Sesizări & Reclamații

 1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă.
 2. Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

IX. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către Pulse For Life date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

X. Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

XI. Forță majoră

 1. Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

 1. Prezentul Contract este supus legii române.
 2. Pulse For Life și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.

XIII. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Pulse For Life. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către Pulse For Life.

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Pulse For Life deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.